Ứng dụng

Sử dụng chế phẩm vi sinh ủ phân hữu cơ BioOne đạt hiệu quả tối ưu
15/03/2017 10:11:41 SA

Sử dụng chế phẩm vi sinh ủ phân hữu cơ BioOne đạt hiệu quả tối ưu

Ngày nay, ngành nông nghiệp dần tiến tới áp dụng công nghệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Vì vậy, biện pháp sử...
CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA PROBIOTICS TRONG VIỆC ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG RUỘT Ở VẬT NUÔI
25/07/2017 8:27:09 SA

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA PROBIOTICS TRONG VIỆC ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG RUỘT Ở VẬT NUÔI

Trong hệ thống tiêu hóa của vật nuôi chứa hàng ngàn tỷ vi sinh vật phân bố dọc khắp đường tiêu hóa. Trong đó hệ...
Ủ PHÂN CÁ BẰNG CHẾ PHẨM VI SINH HỮU HIỆU (EM)
25/05/2017 8:25:31 SA

Ủ PHÂN CÁ BẰNG CHẾ PHẨM VI SINH HỮU HIỆU (EM)

Phân cá là một loại phân bón hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phế, phụ phẩm của ngành khai thác, đánh bắt và chế biến...
THỦY PHÂN RƠM RẠ BẰNG ENZYME CELLULASE
27/04/2017 8:22:37 SA

THỦY PHÂN RƠM RẠ BẰNG ENZYME CELLULASE

Việt Nam là một nước nông nghiệp với tổng sản lượng xuất khẩu lúa gạo cao thứ hai thế giới, sản lượng hàng năm ước...
VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM Ở CÂY TRỒNG VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG
26/10/2017 8:16:03 SA

VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM Ở CÂY TRỒNG VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG

Nitơ là một trong bốn nguyên tố cấu thành mọi cơ thể sống, là thành phần cấu trúc của các amino acid, protein, acid nucleic...
Bản quyền © 2016 bioone.vn | Designed by Viễn Nam