Tags: pediococcus acidilactici

Men vi sinh Pediococcus Acidilactici

Men vi sinh Pediococcus Acidilactici

Thg7 26 , 2016
Có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong toàn bộ hệ thống đường ruột của động vật nuôi, tạo môi trường acid lactic...
Bản quyền © 2016 bioone.vn | Designed by Viễn Nam